Föreläsningar

Vad: valfritt ämne inom smärta, träning och rehabilitering. För enskilda personer, mindre och större grupper!

Tidsomfattning: Det är upp till dig!

Psst..! Alla föreläsningar kan hållas online. Läs mer här!

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail

Kontakta mig!