Onlineföreläsningar

Vad: valfritt ämne inom smärta, träning och rehabilitering. För enskilda personer, mindre och större grupper!

Tidsomfattning: Det är upp till dig!

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail

Kontakta mig!