Placebo och Nocebo

Vad: Placebo och Nocebo är två sidor av samma mynt - hur våra förväntningar påverkar våra upplevelser positivt och negativt. Det finns mycket forskning på området och placeboeffekter förekommer hela tiden när människor möts. Lär dig om hur du kan utnyttja placeboeffekterna och undvika noceboeffeketerna!

Tidsomfattning: 1-2 timmar - det är upp till dig. Den längre föreläsningen innehåller fler tips du kan använda i ditt kliniska arbete!

Kontakta mig via mail!

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail