Search
  • adrianvalkeaoja

Föreläsning för SATS-sjukgymnastik

Jag och Erwin Lindén, min vapendragare, podcastkollega (Tyngre Rehab) och medskapare till bloggen talkingaboutpainblog.wordpress.com, föreläste för SATS-sjukgymnastik 3 maj 2019.

Vi blev inbjudna för att prata om det rådande läget för smärtforskningen och implementering av detta i kliniskt arbete. Föreläsningen bestod av tre delar där vi började med att presentera 10 nyckelkoncept kring smärta (från Pain Revolution) som forskningen visat på. Vi pratade sedan om smärtklassificering, något som är underanvänt i kliniskt arbete. Vi avslutade med tre patientfall där vi diskuterade behandlingsalternativ utifrån det som kallas smärtkommunikation, eller på engelska "Making sense of pain".

Föreläsningen var uppskattad och vi hade flera intressanta diskussioner!

Tack till SATS-sjukgymnastik för inbjudan!


/Adrian0 comments