Smärta och lidande

Vad: smärta, särskilt långvarig sådan, hör ofta ihop med mycket lidande. Hr diskuterar jag olika aspekter av smärta och lidande som kan hjälpa ge perspektiv för att komma framåt mot ett mer meningsfullt liv

Tidsomfattning: 1-2 timmar - det är upp till dig. Den längre föreläsningen innehåller  mer diskussion kring ämnet och fler hanteringsstrategier

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail

Kontakta mig via mail!