Smärtklassificering inom idrottsmedicin

Vad: ta klivet bortom patoanatomiska diagnoser och lär dig mer om smärtklassificering! Här går jag igenom den moderna förståelsen av smärta och presenterar kunderna i smärtklassificering. Jag använder caserapporter för att belysa olika aspekter av ämnet.

Tidsomfattning: 1-3 timmar - det är upp till dig. De längre föreläsningarna innehåller en större presentation av smärtforskningsområdet och klinisk applicerbarhet av smärtklassificering!

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail

Kontakta mig via mail!