Stress och smärta

Vad: stress- och smärtbesvär är inte bara extremt vanligt förekommande utan är också tätt sammanlänkade med varandra. Lär dig mer om hur biologin bakom stress och smärta fungerar och vad du kan göra åt det!

Tidsomfattning: 1-2 timmar - det är upp till dig. Den längre föreläsningen innehåller mer omfattande presentation av stress- och smärtbiologi och ger dig mer redskap för att hantera besvären!

Kostnad: beroende på antal deltagare och tidsomfattning, bestäms via mail

Kontakta mig via mail!